Altitude Dream

Waarom slaap ik zo onrustig in de bergen?

Klimmers merken vaak op dat zij minder goed slapen en zich niet uitgerust voelen wanneer zij in de bergen verblijven. Wat vaak ervaren wordt is het meerdere keren wakker worden. Dit resulteert in gebroken nachten. Gelukkig is er daarbij niets ernstigs aan de hand. De oorzaak ligt wederom bij die verminderde zuurstofspanning. Het zorgt voor het verschijnsel ‘periodieke ademhaling’. Dit houdt in dat een persoon niet zoals gebruikelijk ademhaalt, maar in dit geval even stopt met ademhalen en deze pauze daarna compenseert door sneller te gaan ademen. ... Lees verder

Helpt het hebben van een goede conditie tegen hoogteziekte?

Hoe goed de conditie van een persoon moet zijn, is afhankelijk van de fysieke belasting van de reis: de duur van de reis in haar geheel, het aantal uren actief gedurende de dagen, de hoeveelheid rustdagen, de hoeveelheid en het gewicht van de bepakking, de omgeving en het type activiteit. Het is belangrijk dit allemaal duidelijk op een rijtje te hebben, zodat er gericht getraind kan worden en de kans groter wordt om de klim succesvol te volbrengen. ... Lees verder

Hoe kan hoogteziekte voorkomen worden?

De snelheid waarmee je stijgt, moet je beperken door zoveel mogelijk tijd voor acclimatisatie te nemen. Uit ervaring weten we dat tussen 2500 en ongeveer 4000 meter een voor vrijwel iedereen veilige stijgsnelheid ongeveer 300 meter per dag is. Met stijgsnelheid wordt dan bedoeld het verschil in slaaphoogte tussen twee dag etappes. Omdat het gemiddeld 4-12 uur duurt voor hoogteziekte zich kan ontwikkelen na een stijging, bij het tussentijds passeren van een hoge pas, geen extra risico op hoogteziekte. Veel mensen kunnen probleemloos tot 500 m slaaphoogteverschil per dag klimmen. Toch krijgt gemiddeld 65% van de klimmers naar 4000 meter hoogte kortdurend klachten die bij hoogteziekte passen. ... Lees verder

Wat is hoogte hersenoedeem?

Hoogte hersenoedeem of High Altitude Cerebral Oedema (HACE) is ook een ziekte die op kan spelen op hoogte. Vaker gezien vanaf 3700 m, maar kan reeds opspelen vanaf 2600 m. Ook bij deze ziekte is sprake van vochtophoping. Dat vindt dan niet in de longen, maar in de hersenen plaats: het regelcentrum van ons lichaam en dus cruciaal voor onze overleving. Door de vochtophoping zwelt het brein op en gaat het meer ruimte innemen. Hierdoor neemt de druk toe, waardoor de bloed toe- en afvoer in het gedrang komt en het brein steeds minder voedingsstoffen en zuurstof krijgt. Het resultaat is schade aan het brein, wat uiteindelijk levensbedreigend kan zijn. ... Lees verder

Wat is hoogte longoedeem?

Hoogte longoedeem is een andere ziekte die, al vanaf 2500 m, kan opspelen op hoogte. Als er gesproken wordt over oedeem dan gaat het om vochtophoping. Zoals de naam suggereert, treedt deze ophoping op in de longen, specifieker in de longblaasjes. In deze longblaasjes vindt de gasuitwisseling plaats. De zuurstof uit de ingeademde lucht wordt in de longblaasjes opgenomen, en deze wordt uitgewisseld tegen het afvalgas koolstofdioxide. ... Lees verder

Hoogteziekte herkennen en hoe te handelen

AMS wordt gediagnosticeerd aan de hand van de volgende drie criteria: Hoogtetoename in de laatste 4 dagen Aanwezigheid van hoofdpijn en de aanwezigheid van minimaal één ander symptoom (verlies van eetlust, misselijkheid, duizeligheid of vermoeidheid); Een totale score van 3 of meer op de Lake-Louise vragenlijst Bij het stellen van de diagnose kan, aan de hand van de Lake-Louise vragenlijst, AMS onderverdeeld worden in milde, matige, en ernstige AMS. Deze laatste twee worden op dezelfde manier behandeld en worden dus voor het gemak samengevoegd. ... Lees verder

Wat is de oorzaak van hoogteziekte?

Met de stijging naar grotere hoogtes verandert er veel in de omgeving. Buiten het feit dat de lucht minder verontreinigd is en de bomen plaats maken voor rotsen en sneeuw, verandert ook de samenstelling van de lucht. Eén van die veranderingen is dat de partiële zuurstofspanning steeds lager wordt. Er bevinden zich dus minder zuurstof-moleculen in hetzelfde volume lucht dan op een lagere hoogte. Het vervelende is dat de klimmer hier nu net veel van nodig heeft om de berg op te komen. Het lichaam kan echter slim omgaan met de verminderde zuurstofspanning door zich op verschillende manieren aan te passen om toch genoeg van dit gas op te kunnen nemen. Deze aanpassingen zijn daarentegen niet altijd toereikend of efficiënt genoeg, waardoor hoogteziekte kan ontstaan. De hoofdoorzaak van hoogteziekte is dus de verminderde partiële zuurstofspanning in de lucht. Er is niets te doen aan de veranderende omgeving. Echter, zoals eerder vermeld, kan het lichaam zich daar op wonderbaarlijke ... Lees verder

Hoogtetraining voor hardlopers

Hoogtetraining is een onderdeel van vrijwel alle elite trainingsprogramma's voor hardlopers. Meer dan 95% van de medaillewinnaars op de wereldkampioenschappen en de Olympische spelen hebben op hoogte geleefd of getraind. Deze gesimuleerde hoogte vindt plaats over een periode van weken of maanden. Studies zeggen dat het 21 tot 28 dagen duurt voordat het lichaam zich heeft aangepast. De voordelen van blootstelling hebben weinig te maken met training en meer met de reactie van het lichaam op zuurstofgebrek. De eerste regel van hoogtetraining is: geen zware trainingen of harde inspanningen in de eerste drie tot zeven dagen, train gemakkelijk en weet dat de voordelen zich in het lichaam voordoen. Hydratatie is een belangrijke factor als het gaat om het vergroten van het plasmavolume. Belangrijke punten die hardlopers moeten weten over hoogtetraining Hoogtetraining is een complex onderwerp dat in het moderne hardlooptijdperk aandacht heeft getrokken. De meeste atleten zijn zich bewust ... Lees verder