eBook over hoogteziekte met handige tips

Hoe blijf ik gezond in de hoogte is een medische vraagbaak voor mensen die hun vakantie willen doorbrengen op hoogten boven 2500 meter. Tot deze groep behoren vooral trekkers en wandelaars, maar ook snowboarders, mountain bikers en skiërs. In dit eBook komt vooral de problematiek van de veelvoorkomende en dikwijls onderschatte hoogteziekte aan bod: hoe kan deze ziekte worden voorkomen, en wat te doen als men toch hoogteziek wordt?

Steeds meer mensen brengen hun vakantie door met skiën, snowboarden, mountainbiken, wandelen of trekken op grote hoogten. De Mont Blanc (4807 m), andere bergen in de Alpen (tot ruim 4500 m), de Mount Kilimanjaro (5896 m), Lhasa (3400 m), basiskamp Mount Everest (5200 m), Inca-trail Peru (4100 m), het zijn allemaal bestemmingen die tegenwoordig bereikbaar zijn voor de gemiddelde gezonde toerist. Veel reisorganisaties brengen je waar je wezen wilt, hoewel…

Zelf in de Alpen krijgt ongeveer 10-25% van de klimmers last van hoogteziekte

Niet iedere poging tot het leveren van een dergelijke prestatie slaagt. Uit de vele ervaringen die inmiddels met deze vorm van vrijetijdsbesteding zijn opgedaan, weten we bijvoorbeeld dat hoogteziekte al kan optreden boven 2500 meter, en in zeldzame gevallen zelfs al vanaf ongeveer 2000 meter. Ver weg hoef je daarvoor niet eens te gaan: in de Alpen krijgt ongeveer 10-25% van de klimmers al last van hoogteziekte op 3000 meter, en dit percentage loopt op tot ongeveer 50% op 4500 meter. Boven 5500 meter, een voor de mens extreme hoogte, krijgt vrijwel iedereen met ten minste een lichte vorm van hoogteziekte te maken. Het aantal ernstig zieken neemt vanaf die hoogte sterk toe en niet iedereen overleeft het. Zo beklommen in 1998 ongeveer 1500 mensen de Aconcagua in Chili (6962 m); 150 daarvan bereikten de top, maar een groot aantal werd hoogteziek en 11 overleefden het niet. Mensen beginnen bij een langer durend verblijf op of boven 5500 meter geleidelijk af te takelen, zowel fysiek als mentaal. Vrijwel alle gevallen van levensbedreigende vormen van hoogteziekte zijn het gevolg van te snel omhoog willen en verder klimmen, ondanks klachten en verschijnselen die op beginnende hoogteziekte wijzen.

HoogteziekteDe gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met het recreëren op grote hoogte worden ernstig onderschat, door de mensen zelf, maar soms ook door de organiserende reisorganisaties. Verzekeraars keren jaarlijks vele miljoenen uit voor de gemaakte kosten, waaronder die voor evacuatie en behandeling. In sommige geïsoleerde gebieden is evacuatie vaak niet eens mogelijk. Elk jaar overlijdt een aantal toeristen aan een ziekte die in de eerste plaats had kunnen worden voorkómen en in de tweede plaats meestal goed kan worden behandeld. Velen kampen met kleinere en dikwijls grotere gezondheidsproblemen en moeten daardoor de vakantie onderbreken of afbreken. Ook reisgenoten worden hiervan de dupe.

De opbouw van dit eBook is als volgt:

In hoofdstuk 1 kun je iets lezen over de geschiedenis van de ontdekking van de hoogte(problematiek) door de mens.

In hoofdstuk 2 gaat we over tot het hoofdonderwerp van dit eBook: hoogteziekte. Je leest er hoe je lichaam reageert op zuurstoftekort. Onder hoogteziekte verstaan we in dit boek de drie vormen die voorkomen: acute hoogteziekte, hoogtelongoedeem, en hoogtehersenoedeem.

Hoofdstuk 3 informeert je over de manier waarop je hoogteziekte kunt voorkomen.

Als je daarin niet geslaagd bent en toch acute hoogteziekte, longoedeem of hersenoedeem hebt gekregen, dan moet je weten wat je kunt doen om erger te voorkomen. Daarover gaan de hoofdstukken 4, 5 en 6. In het overzicht bij deze inleiding vind je alle aanbevelingen samengevat terug.

In hoofdstuk 7 tref je een hulpmiddel aan om je conditie tijdens het klimmen te registreren en te volgen.

Hoofdstuk 8 behandelt vervolgens een aantal kleinere, maar soms toch zeer hinderlijke problemen die je in de bergen kunt tegenkomen. Een voorbeeld is de zogenaamde Kumbu Cough, een zeldzame maar hardnekkige en hinderlijke vorm van voortdurend hoesten bij sommige mensen op hoogte. Onschuldig, maar zeer vervelend voor jezelf en je tochtgenoten.

Dan is er nog aandacht voor mensen met een gezondheidsprobleem die toch de bergen in willen. In hoofdstuk 9 kunnen zij informatie vinden.

Hoofdstuk 10 tot slot laat de hoogtereiziger zelf aan het woord. Veel gestelde vragen worden door de auteur kort beantwoord.

In dit eBook worden diverse waargebeurde verhalen over problemen in de bergen beschreven. Zij zijn afkomstig uit verschillende bronnen en ten behoeve van de leesbaarheid en de voorbeeldfunctie door de auteur aangepast. Daarom ontbreekt een specifieke bronverwijzing. Vanzelfsprekend zijn de namen gefingeerd.

Als je overweegt om de stoute (berg)schoenen aan te trekken en boven pakweg 2500 meter te gaan trekken, wandelen, fietsen, skiën of klimmen, lees dan dit eBook en neem de adviezen serieus. Je loopt dan weinig risico om hoogteziekte te krijgen: een fijne vakantie voor jou en je reisgenoten ligt in het verschiet.

Het handige eBook ‘Hoe blijf ik gezond in de hoogte’ kost slechts €9,5
en is te bestellen via deze link.