Attentie medische community !

Het voeden van met COVID-19 geïnfecteerde patiënten met zuurstof is vooralsnog niet succesvol gebleken. Het is alsof je vuur voedt met zuurstof! Het virus voelt zich goed in een met zuurstof verrijkte omgeving en wordt krachtiger! Het toepassen van een matige hypoxie in een vroege stadium van de infectie zal de verspreiding van de infectie via de bloedbaan blokkeren.

Dit kan relatief eenvoudig worden geregeld door patiënten bloot te stellen aan 10 tot 12% O2 en een zuurstof saturatie bereiken tussen 75% tot 80%, afgewisseld met korte herstel perioden in de omgevingslucht. Deze zogenaamde intermittent hypoxic training wordt door Altitude Dream al jaren met name voor het acclimatiseren van bergsporters toegepast.

Onderzoekers wordt aanbevolen om deze toepassing serieus te bekijken.